Ezüstből készült ’korai magyar’ jellegű középkori díszítmények az Urál nyugati előterének Perm környéki területeiről

Юлия А. Подосёнова / Julija A. Podoszjonova

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 121–136

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_08

 

download pdf

 

Ключевые слова: Пермский край, эпоха средневековья, изделия древневенгерского происхождения, поясные наборы, погребальные лицевые покрытия, металлические лицевые покрытия сумочек

При решении вопросов, связанных с процессами «обретения» родины венграми, ученые выделяют  древневен-герские признаки материальной культуры. К одним из признаков относят наличие в материалах археологи-ческих памятников изделий из металла, оформленных в «мадьярском» стиле. В статье дается обзор изделий из металла, относимых исследователями к кругу «древневенгерских» изделий из серебра и обнаруженных при исследованиях средневековых памятников Пермского Предуралья. Это детали поясных наборов, погребаль-ные лицевые покрытия, лицевые пластины сумочек-ташек.

 

Kulcsszavak: Permi terület, középkor, korai magyar eredetű készítmények, övveretek, halotti szemfedők, fém tarsolydíszek

A magyar honfoglalás folyamatának vizsgálatával kapcsolatos kérdések eldöntéséhez a tudósok meghatározták az anyagi műveltség korai magyarokhoz köthető jellemzőit. Ezen jegyek közül az egyik az ún. ’magyar’ stílusú ötvöstárgyak jelenléte a lelőhelyek leletanyagában. A szerző a cikkben áttekintést nyújt azokról az ezüstből készült ötvöstárgyakról, amelyeket a kutatók a ‘korai magyar’ jellegű tárgyak közé sorolnak, és amelyek az Urál nyugati előterének Perm környéki területein található középkori lelőhelyekről származnak. Ezek közé övdíszek, halotti maszkok és tarsolylemezek tartoznak.