Koponyatrepanációk nyomai az Urál nyugati előterének Perm környéki területein feltárt népvándorlás kori temetőkben

Наталья Г. Брюхова / Natalja G. Brjuhova

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 137–145

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_09

 

download pdf

 

Ключевые слова: эпоха Великого переселения народа, Пермское Предуралье, курганные могильники, трепанации, свод черепа, символические трепанации

В статье рассматриваются случаи повреждений на своде черепа, зафиксированные на материале из по-гребений курганных могильников эпохи Великого переселения народов с территории Пермского Предуралья. Курганные могильники появляются на Верхней Каме в IV веке н.э. и существуют до VII века н.э. Антропологи-ческий материал получен из погребений трёх курганных могильников: Калашниковский V‒VI вв. н.э., Чазёвский I конец VI‒VII вв. н.э. и Митинский конец IV–VI вв. н.э. Из 15 исследованных черепов на 9 наблюдаются следы неоднократного вмешательства в костную структуру свода черепа. Кроме одного случая все повреждения имеют признаки заживления. Срез незажившего вмешательства в кость черепа был изучен при помощи ми-кроскопа с целью попытки реконструкции процесса проведения операции. Все описанные костные дефекты имеют схожую морфологию и локализацию. Исходя из наблюдений, данные повреждения интерпретируются как следы прижизненных трепанаций с преобладанием случаев символических трепанаций на описываемых черепах. На черепах из погребений более поздних грунтовых могильников с территории Пермского края такие следы вмешательства в целостность костей свода черепа не обнаружены. Таким образом, с исчезновением обряда хоронить покойных под курганной насыпью на данной территории исчезает и традиция трепанаций.

 

Kulcsszavak: népvándorlás kor, az Urál nyugati előterének Perm környéki területe, kurgánsíros temetők, trepanáció, koponyaboltozat, szimbolikus trepanáció

A tanulmány szerzője olyan, az Urál nyugati előterének Perm környéki területein található népvándorlás kori kurgánsíros temetőkből előkerült koponyákat vizsgált meg, amelyeket a koponyaboltozatnál trepanáltak. A kurgánsíros temetők a Kr. u. 4. században jelentek meg a Káma felső folyásvidékén, és a 7. századig voltak itt jelen. Az általunk vizsgált antropológiai anyag három kurgánsíros temető, az 5–6. századi kalasnyikovói temető, a 6. század végére és a 7. századra keltezhető csazjovói I. temető, illetve a 4. század vége és a 6. század közé datált mityinói temető sírjaiból származik. A 15 vizsgált koponyából 9 esetében figyelhető meg az, hogy a koponyaboltozat csontszerkezetét többször is megsértették. A trepanációt követő gyógyulási folyamat nyomai valamennyi esetben láthatók, egy koponyát kivéve. Ez utóbbit mikroszkóppal vizsgáltuk meg azzal a céllal, hogy megpróbáljuk rekonstruálni a trepanáció kivitelezésének folyamatát. Az összes általunk leírt csontszerkezeti sérülésnek hasonló a morfológiája és az elhelyezkedése. Megfigyeléseink alapján ezeket a trepanációkat még az adott személyek élete folyamán végezték el, az esetek többségében pedig jelképes trepanációról beszélhetünk. A Permi területen található későbbi keltezésű aknasíros temetők sírjaiból nem ismerünk olyan koponyát, melyen hasonló koponyaboltozati beavatkozás nyomai lennének megfigyelhetők. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a kurgánsíros temetkezési szokás eltűnésével a trepanáció szokása is megszűnt ezen a területen.