Korai magyar leletegyüttesek az Orenburgi területen végzett ásatásokról

Людмила А. Краева ‒ Ирина В. Матюшко / Ljudmila A. Krajeva ‒ Irina V. Matjusko

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 173–189

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_11

 

download pdf

 

Ключевые слова: Оренбуржье, угры-мадьяры, погребения, керамика

В статье рассматриваются археологические памятники в контексте миграции угров-мадьяр через Орен-буржье. Настоящее исследование также представляет изучение керамики в рамках историко-культурно-го подхода по методике А. А. Бобринского, основанной на бинокулярной микроскопии и экспериментальной работе.

 

Kulcsszavak: Orenburgi terület, magyarok, sírok, kerámia

A cikkben a szerzők az Orenburgi terület régészeti lelőhelyeit tekintik át a korai magyarok vándorlásának kontextusában. A kutatásban a binokuláris mikroszkópos vizsgálatokon és kísérleti módszereken alapuló A. A. Bobrinszkij-féle kerámiavizsgálati eljárást is alkalmazták, kulturális-történeti megközelítésből.