Észrevételek a szamarai Volga-vidékről származó magyar jellegű leletek elkülönítésének néhány kérdéséhez

Дмитрий А. Сташенков / Dmitrij A. Sztasenkov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 255–264

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_16

 

download pdf

 

Ключевые слова: Археологические исследования, средневековье, Magna Hungaria, Самарское Поволжье, памятники мадьярского круга, погребения, кратковременные поселения

Статья посвящена освещению ряда вопросов, связанных с выделением комплексов мадьярского круга. На примере Самарского Поволжья показывается недостаточность материалов для категоричных выводов об этнической принадлежности выявленных в регионе археологических комплексов, связываемых с венграми. В то же время делается вывод о том, что родственное угорским группам население занимало рассматривае-мую территорию на протяжении нескольких столетий.

 

Kulcsszavak: Régészeti kutatás, középkor, Magna Hungaria, szamarai Volga-vidék, magyar típusú leletek köre, temetkezések, rövid ideig használt telepek

A cikket a szerző a magyar jellegű lelőhelyek elkülönítésének problematikájához kapcsolódó kérdések megvilágításának szenteli. A szamarai Volga-vidékről előkerült, a korai magyarokkal összefüggésbe hozott régészeti leletanyagról – annak kis száma miatt – egyelőre nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy mely etnikumhoz tartozik. Ugyanakkor valószínűsíthetjük, hogy egy, az ugor csoportokkal rokon népességnek néhány évszázadon keresztül itt volt a szállásterülete.