A Felső-Donyec menti szaltovói leletanyag kronológiája a magyar problematika tükrében

Андрей М. Голубев / Andrej M. Golubjev

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 367–400

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_22

 

download pdf

 

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, ременная гарнитура, Верхнее Подонцовье, кабары, угорские племена, продолжение салтовской материальной культуры в угорской среде

В работе рассматривается хронология памятников салтовской культуры Верхнего Подонцовья на основе трех составляющих материальной культуры – ременной гарнитуры, клинкового оружия и конского снаряжения. Также обосновывается концепция переселения «разноэтничного» по составу (носители трех разных погребальных традиций), но единого по социальному, родовому (сословному) статусу (белые роды), населения Верхнего Подонцовья в северо-восточном направлении – районы проживания угорских племен Поволжья-Прикамья. Данная миграция перекрыла торговые пути по Дону и Волге и способствовала переориентации русов на Днепр.

 

Kulcsszavak: szaltovo–majaki kultúra, övgarnitúra, Felső-Donyec-vidék, kabarok, magyar törzsek, a szaltovói anyagi kultúra továbbélése magyar közegben

A tanulmány a szaltovói kultúra Felső-Donyec-vidéki lelőhelyeinek kronológiáját tekinti át az anyagi kultúra három eleme, az övgarnitúrák, a vágófegyverek és a lószerszámzat alapján. A szerző egy összetétele alapján heterogén (3 különböző temetkezési szokás jellemző rájuk), társadalmi és törzsi (nemzetségi) tekintetben azonban egységes népesség vándorlása mellett érvel, amely a Felső-Donyec térségéből északkelet felé, a Volga–Káma-vidék ugorok által lakott területére irányult. Ez a vándorlás elzárta a Don és Volga menti kereskedelmi utakat és hozzájárult ahhoz, hogy a ruszok figyelme a Dnyeper felé irányult.