A Prut–Dnyeszter régió 9‒10. századi magyar jellegű hagyatéka (A fémművesség és az ötvösművészet tárgyai)

Светлана С. Рябцева ‒ Роман А. Рабинович / Szvetlana Sz. Rjabceva ‒ Roman A. Rabinovics

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 429–464

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_24

 

download pdf

 

Ключевые слова: Пруто-Днестровский регион, украшения, поясные наборы, венгерское присут-ствие, культура Бьело Брдо

Данные письменных источников дают возможность делать предположения о роли венгров на территориях от Днестра до Карпат в IX–X вв. В данной статье анализируются наиболее выразительные украшения и другие металлические изделия, которые также могут свидетельствовать о венгерском присутствии в реги-оне. Некоторые изделия (например, каплевидные подвески, характерные для венгерского женского костюма), вероятно, являются индикаторами присутствия венгерского населения, проживавшего в регионе. Пояс из Слободзейского кургана принадлежал, по всей видимости, именно венгру, захороненному в Приднестровской степи по дороге на новую родину. В Пруто-Днестровском регионе к типичным для венгерских древностей мо-гут быть отнесены изделия со специфической венгерской пальметтой – наконечник ножен сабли (Екимауцы), бляшка (Тарасова). Среди находок, которые могут быть представлены, в том числе и у венгров, присутству-ют предметы ременной и сумочной гарнитуры, бубенчики, «салтовские» перстни и серьги. Серьги «волынско-го» типа, а также дротовые и витые браслеты и витые гривны в контексте их находки на одном памятнике (городище Екимауцы) могут рассматриваться как аналогичные комплексам находок культуры Бьело Брдо.

 

Kulcsszavak: Prut–Dnyeszter régió, ékszerek, veretes övek, magyar jelenlét, Bijelo Brdo-kultúra

Az írott források adatai lehetővé teszik, hogy hipotéziseket állítsunk fel a magyaroknak a Dnyesztertől a Kárpátokig terjedő területeken a 9–10. században betöltött szerepéről. A szerzők ebben a tanulmányban azokat a legjellegzetesebb díszítményeket és egyéb, fémből készült tárgyakat vizsgálják meg, amelyek szintén arra utalnak, hogy a magyarok egykor ebben a régióban tartózkodtak. Néhány tárgytípus (pl. a magyar női viseletre jellemző csepp alakú csüngő) indikátorként jelezheti az egykor itt élt magyar népességet. A szlobodzejai kurgánból előkerült öv minden valószínűség szerint egy olyan magyar sírjából származik, aki az új haza felé történő vándorlás közben, a Dnyeszter-melléki sztyeppen halt meg és itt temették el. A Prut–Dnyeszter régióból olyan leletek is ismertek, amelyeket a tipikus magyar palmetta motívummal díszítettek. Ilyen pl. az Echimăuțiból előkerült szablyakoptató és a taraszovai veret. Azon leletek között, melyek a magyaroknál is előfordulhatnak, ismertek továbbá veretes övek és tarsolyok, csörgők, valamint ’szaltovói’ típusú fejesgyűrűk és fülbevalók is. Az echimăuți erődített településről előkerült volhíniai típusú fülbevalókat, illetve a huzal- és fonott karpereceket, fonott nyakpereceket ebben a közös leletkontextusban akár a Bijelo Brdo-kultúra leleteinek párhuzamaként is értelmezhetjük.