The possible role of paternal N haplogroup in Early Hungarian gene pool

Németh Endre / Endre Németh

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_04

 

download pdf

 

A magyar őstörténet számos nyitott kérdése migrációs vagy demográfiai vonatkozású. Egy észt kutatókkal közös, nemzetközi kutatás során a korábbiaknál jóval tágabb keretrendszerben sikerült megvizsgálni néhány, nagy valószínűséggel a korai magyarokban is jelen lévő Y-SNP alcsoportot. Az apai vonalú N-Z1936 alcsoport belső struktúrájának feltérképezése és alcsoportjainak földrajzi elterjedése azt jelzi, hogy az N-Z1936 egyik alcsoportja, az N-B539 alcsoport valamiképpen összefüggésbe hozható ugor csoportok vándorlásával. Az eredmények alapján az valószínűsíthető, hogy több magyar maradt az Urál-vidéken, mint korábban gondoltuk. Továbbá, ha figyelembe veszünk más, az Urál-vidékkel foglalkozó populációgenetikai, történeti, nyelvészeti és embertani tanulmányokat, akkor az a legvalószínűbb, hogy a honfoglalók ősei a mai Északnyugat-Baskíriából, és esetleg a szomszédos Kelet-Tatársztánból indultak nyugat felé; valamint törzsszövetségük jelentős arányban tartalmazhatott onogur-bolgár csoportokat.

 

Kulcsszavak: populációgenetika, apai vonalak, N-Z1936 és N-B539 alcsoport, Magna Hungaria, baskírok, ugorok

 

Several open questions in Hungarian prehistory have a migration or demographic aspects. In an international study with Estonian researchers, we succeeded in examining some of the Y-SNP subgroups that are likely to be present in early Hungarians, using population genetics. The mapping of the internal structure of the paternal N-Z1936 subgroup and the geographical distribution of its subgroups indicate that one of the subgroups of N-Z1936, the N-B539 subgroup, might have been associated with Ugrian groups some way. Based on the results, it is likely that more Hungarians remained in the Ural region than previously thought. Considering other studies of population genetics, history, linguistics and anthropology in the Ural region, it is most likely that the ancestors of the conquerors departed from northwestern Bashkortostan, and possibly from the neighboring eastern Tatarstan; and the Hungarian tribe alliance may have included a significant proportion of Onogur-Bulgarian groups.