Silk fabrics of eastern origin in the archaeological heritage of the Hungarian Conquest Period. 10th-century female burial from the boundary of Derecske (county Hajdú-Bihar, Hungary)

Harangi Flórián ‒ E. Nagy Katalin ‒ H. Szabó Krisztina – Berta Norbert ‒ Türk Attila / Flórián Harangi – Katalin E. Nagy. – Krisztina H. Szabó – Norbert Berta – Attila Türk

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_15

 

download pdf

 

2016 szeptemberében az M35-ös autópálya második ütemének építési munkáihoz kapcsolódóan megelőző feltárásra került sor Derecske-Nagymező-dűlő lelőhelyen, ahol többek közt előkerült egy honfoglalás kori temetőrészlet is. A 2016-os feltárás sírjai közül kiemelkedik az egyik gazdag mellékletű női sír, a 643. objektum. A temetkezésben ugyanis minden korábbi megfigyelésnél több 10. századi textiltöredék került elő a fémveretek alatt, azok oxidjaitól átitatva, jó megtartásban. Ez lehetőséget biztosított a részletes tudományos feldolgozásukra. A sírban található textiltöredékek közt megtalálhatók mind a növényi, mind az állati eredetű szervesanyagból készült textíliák. Az előbbi csoportba a vászonmaradványokat, míg az utóbbi csoportba a selyemből készült samit és a Kárpát-medencei leletanyagban ritkaságnak számító taqueté-maradványokat sorolhatjuk. A taqueté leletek párhuzamai főként a mai Irán területéről és a Közel-Keletről ismertek. Feltehetően, a dirhemekhez hasonlóan a korszakban virágzó kelet-európai kereskedelm révén kerültek a Kárpát-medencébe, amelybe a 10. századi magyarság is aktívan bekapcsolódhatott. A sír textilleletei tovább árnyalják a honfoglalás kori női viseletről és textilhasználatról alkotott képünket, adataink pontosítják, a veretes lábbelik rekonstrukciós lehetőségeit.

 

Kulcsszavak: honfoglaláskor, kereskedelem, textil, selyem, samit, taqueté, ruhaveretek, gömbsorcsüngős fülbevaló

 

In September 2016, during rescue excavations prior to the construction of the section of the M35 motorway between Debrecen and Berettyóújfalu, an extensive multiperiod site was recovered at Derecske-Nagymeződűlő (site ID no.: 61770), where there were three graves found, dating from the period of the Hungarian Conquest. Excavations were conducted jointly by the Salisbury Archaeology Ltd. and by the Déri Museum (the municipal museum of Debrecen). Feature 643 was a grave furnished with finds typical for the period, i.e. silver alloy cast earrings with bead row pendants; gilded, round shaped and rhomboid dress fittings; foot-gear fittings, square-shaped belt fittings—a twisted wire bracelet, which was made of copper alloy, as well as shank buttons. Together with the rich metal finds, a significant amount of textile remains (16 pieces altogether) were also recovered from this 10th-century woman’s grave. There were also a few pieces of leather corroded together with the silver fittings, as they had been soaked in metal salts. In processing the finds, the Archaeological Institute of the Pázmány Péter Catholic University cooperated with the Center for Conservation and Conservation Training of the Hungarian National Museum. Organic remains from the grave included textile fibres of both animal and plant origin, i.e. remains of silk and linen.