О двух типах накладок из с. Рованцы и некоторых случайных находках с территории Украины

Klima László / László Klima

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_25

 

download pdf

 

A Rovanciban feltárt magyar jellegű 5. sír készenléti íjtegezének egyes veretei alapján a tanulmány megkísérli meghatározni azon kisméretű veretek körét, amelyek a honfoglaló magyarok öltözékének és katonai felszerelésének részeként a lábbeliket, a tarsolyokat és a készenléti íjtegezeket díszíthették. Az Ukrajnában fémkereső műszerekkel talált magyar jellegű szórványleletek Kárpát-medencei párhuzamainak bemutatásával meghatározható, hogy ezek a leletek a férfiviselet mely elemeit díszíthették.

 

Kulcsszavak: Rovanci, ukrajnai szórványleletek, készenléti íjtegez, tarsoly, lábbeli

 

Основываясь на анализе некоторых деталей налучья «венгерского» облика из погребения 5, раскопанного у с. Рованцы, автор статьи предпринимает попытку определить круг аналогий мелких накладок, которые использовались венграми эпохи Завоевания Родины как часть одежды и военного снаряжения и могли украшать обувь, сумочки и налучья. На основании сопоставления случайных находок «венгерского» облика, сделанных при помощи металлоискателя на территории Украины, с параллелями из Карпатского бассейна, можно определить, для каких именно элементов мужского костюма могли использоваться эти накладки.