Large bead-pendant earrings from the Avar period

Balogh Csilla – Pásztor Adrien

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 581–648

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_23

 

download pdf

 

Az avar kori fülbevalók közül a 8 mm-nél nagyobb méretű gyöngycsüngős példányok-kal, az úgynevezett nagy gyöngycsüngős fülbevalókkal foglalkozik jelen tanulmány. A fülbevaló-típus előképei elsődlegesen a késő antik – bizánci műhelyek féldrágakövekből készített csüngőjű, többnyire arany fülbevalói között keresendők, ugyanakkor az avar emlékanyagban fellelt példá-nyok helyi készítmények.

A típus avar kori példányainak teljességre törekvő összegyűjtése után elvégezzük rendszerezésü-ket, vizsgáljuk az egyes típusok, változatok területi elterjedését, eredetük kérdését és a kísérőle-letek részletes elemzésével a fülbevalók kronológiai helyzetét.

A Kárpát-medence avar kori emlékanyagában való megjelenésük része a 7. század második negyedében/közepén meginduló lassú divatváltozásnak, amely az üveggyönggyel díszített éksze-rek készítéstechnológiájában is markáns változásokkal járt együtt.

Kulcsszavak: Kárpát-medence, avar kor, késő antik – bizánci eredetű fülbevaló, tipológia, kronológia

 

Among the bead-pendant earrings from the Avar period the pieces that are larger than eight millimeters are classified as large bead pendant earrings. The complete assamblage and comprehensive analysis of this type of jewelry has not been carried out yet and the problem of their chronological position has been only touched upon briefly by Ilona Kovrig, István Bóna, János Győző Szabó and Éva Garam.

Variants of this earring type are known from 128 graves (and 4 stray finds) in 61 Avar cemeteries. The archaeological sites where this earring type has been recovered from are concentrated in the central region of the area occupied by the Avars, principally along the Tisza River and Southern Transdanubia.

The large bead-pendant earrings were worn by males, females and children, in pairs or singly, sometimes with other types of earrings, for example with large or small spherical pendant earrings, half-moon or hoop earrings.

After setting up a complete register of the copies of this earring type, we classified them and examined the geographical distribution of some types, the question of their origin and chronology, together with the complex analysis of other costume accessories, jewelry, weapons and other grave goods.

The prototypes of large bead-pendant earrings are mostly found among the gold earrings with aquamarine pendants made in Byzantine goldsmith’s workshops;  the copies recovered from the territory of the Avar Khaganate, however, are mostly local products. The large bead-pendant earrings can be related to earrings with large and small spherical pendants as well as to earrings with wire-axled spherical pendants that are extremely rare in the Avar-period archaeological material of the Carpathian Basin.

Based on the connecting piece between the hoop earring and the bead pendant we identified seven types of earrings. In some cases, the earrings with flexible and inflexible axes may be regarded as versions of the same type.

Large bead-pendant errings became fashionable in the second quarter of the 7th century and remained current at the turn of the 7th–8th centuries. The appearance of this earring type was the result of a slow change in fashion, also related to technological changes in the making of glass bead decorated jewelry. From then on, the pieces of jewelry (earrings and necklaces) made of monochrome beads with tiny bronze tubes became widespread and came to dominate the jewelry fashion of the Middle and Late Avar periods.