Grape remains from the grave of an Avar warrior at the

Dunaszentgyörgy-Kaszás-tanya archaeological site

(Tolna County, Hungary)

Kenéz Árpád – Pető Ákos

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 691–706

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_26

 

download pdf

 

Az M6-os autópálya építése során Dunaszentgyörgy-Kaszás-tanya lelőhelyen egy avar kori temető került feltárására, melyek nagy része a közép és késő avar korra keltezhető temetkezés. Az egyik férfi gazdag mellékletű sírjából, a medence tájékáról szőlőmagok kerültek napvilágra. Az avarok növénytermesztéséről nagyon keveset tudunk, éppen ezért az elmélyül-tebb, magasabb termesztéstechnológiai fejlettséget igénylő szőlő maradványainak előkerülése nagy jelentőséggel bír a hazai archaeobotanikai kutatás számára. A feltárt magokat részletes és precíz archeometriai (morfometriai) vizsgálatoknak vetettük alá a növénytani maradványok minél pontosabb meghatározása végett. A szőlőmaradványok szerencsés előkerülése számos információt közvetít az egykori temetkezési- és kulturális szokásokkal kapcsolatban.

Kulcsszavak: Kárpát-medence, avar temető, közép és késő avar kor, szőlőmaradványok, archaeobotanika, magmorfometria

 

During the preventive excavation conducted prior to the construction of the M6 motorway in Tolna county, an Avar-period cemetery was unearthed at the Dunaszentgyörgy-Kaszás-tanya archaeological site. The cemetery is situated in the southwest of the town Dunaszentgyörgy. Exploration works covered over four hundred archaeological features, most of which is dated to the Middle and Late Avar periods. The grave of an Avar warrior, rich in grave furniture, was also excavated. Around the pelvis of the deceased archaeobotanical remains of grapes were found. Archaeobotanical finds are infrequent and therefore our knowledge of the plant husbandry among the Avar population of the Carpathian Basin is also scarce. For this reason the recovery of grape residues—a plant the cultivation of which requires a high level of technological knowledge—is of great interest and importance for Hungarian archaeobotanical research. The grape seeds (pips) were subjected to morphometric analysis in order to determine whether the grapes in the grave represented one or more grape species and/or varieties. The results suggest that the grape selec-tion carefully placed on the belt of the Avar warrior and recovered from the right side of the pel-vis consisted of several grape species and varieties. This suggests an enhanced role of vine in the life (?) and/or occupation (?) of the Avar warrior.