Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung

 

Türk Attila, Lőrinczy Gábor

MŐT Kiadványok 4.(2015) 11–300.

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.4_02

 

download pdf

 

Magyarországon az elmúlt 25 évben számos, (nagy-)beruházásokhoz kapcsolódó megelőző és leletmentő ásatást végeztek, melyek alapvető jelentősége az új leletanyag mellett abban áll, hogy a korábbiakhoz képest hatalmas, összefüggő területek kerültek feltárásra. Így a különböző korszakokból származó anyagi és szellemi kultúra újabb és újabb elemeit és összefüggéseit sikerült megfi gyelni. A magyar honfoglalás kori régészet számára ezen feltárások legnagyobb nyeresége az, hogy a hiteles körülmények között teljesen feltárt temetők számát növelték. Megerősítést nyert nemcsak az, hogy az adott korszakban voltak magányos sírok, illetve kis sírszámú, korábbi terminológiával „kiscsaládi”, újabban „szállási” temetők, hanem olyan változataik is, melyek igen szórt szerkezetűek. Munkánk a fenti folyamat Csongrád megye, azon belül is a Maros- torkolat nyugati oldalán előkerült eredményeit foglalja össze és nyújt új értékelést széles körű természettudományi vizsgálatok tükrében. Csongrád megye déli részén, a Maros-torkolat Duna–Tisza közi oldalán az ezredforduló óta számos új honfoglalás kori lelőhellyel lettünk gazdagabbak (BENDE–LŐRINCZY–TÜRK 2002; BENDE–LŐRINCZY–TÜRK 2003; LŐRINCZY–TÜRK 2011; BENDE–LŐRINCZY–TÜRK 2013; LŐRINCZY–

STRAUB–TÜRK 2015). Jelen összeállításunkkal ehhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy a 2009-ben előkerült új, eddig közöletlen öthalmi lelőhely sírjai mellett helyenként javított és több esetben átértékelt formában újraközöljük a már korábban bemutatott lelőhelyek (1.kép) temetkezéseit, ahol az eddigieknél részletesebb sír- és tárgyleírásokat, valamint gazdagabb illusztrációs anyagot teszünk közzé, mert csak ez nyújthat kellően biztos alapot a jövő régészeti kutatásához.