Harta–Freifelt

Harta  Freifelt 1A lelőhely a mai falutól mintegy 1 kilométerre, a Nagykékes felé vezető műút keleti oldalán, a Freifelt határrészben egy 20 hektáros területen 2002. májusában területrendezés céljából nagyméretű földmunkákat kezdett a helyi önkormányzat. Ezek megkezdésekor azonban kiderült, hogy a századokkal ezelőtt a község elöljáróinak juttatott földterületet az ember az elmúlt évezredek folyamán már többször birtokba vette: hol itt építette fel lakóhelyét, hol pedig családtagjai végső nyughelyeként, temetőként használta a dombokat. Kustár Rozália a Kalocsai Múzeum régésze a terepbejárása nyomán a területről számos régészeti időszak emlékét gyűjtötte össze. A terepbejárást követően Kustár Rozália megkezdte a leletmentését a közel 20 hektáros területen. A leletmentésre kijelölt terület északi részén egy honfoglalás kori temető sírjaira bukkant. A feltárt három sír közül előkerült egy gazdag nő temetkezés is. Az előkerült leletek nyomán a temető feltárásba bekapcsolódott az MTA Régészeti Intézete is.

Harta  Freifelt 2A temető összesen 22 sírból állt. Fontosságát az is kiemeli, hogy minden sírja előkerült, tehát korábbi mezőgazdasági munkálatok nem bolygatták meg a temető sírjait. A feltárt sírok leletanyagát tekintve a 10. század első felére keltezhető.A feltárt sírok közül a 3. sír volt a leggazdagabb a közel 200 darab ezüsttárgyával. A préselt ezüst hajfonatkoronggal eltemetett női sírban veretes öv, lószerszámveretek és további mellékletek jelezték a gyászoló család anyagi jólétét. A temető további női sírjai szintén arra utaltak, hogy egy a Közép-Tisza-vidékre jellemző honfoglalás kori temető került elő Hartán, amely gazdagságával kiemelkedik a terület 10. századi horizontjából. A lelőhely fontosságát nem csak a leletanyag gazdagsága adja, hanem földrajzi fekvése is. Bács-Kiskun megyéből sajnos viszonylag kevés teljesen feltárt 10-11. Századi temető ismert. A legjelentősebb feltárt temető talán a Harta közelében lévő, Gallina Zsolt által feltárt homokmégyi köznépi sírmező.

Kustár Rozália – Langó Péter