Korobcsino

Korobcino 1Korobcsino lelőhely Ukrajnában, a Dnyeper folyó középső folyása mentén található a Dnyepropetrovszki Terület, Krinyicski járásában. A település ÉK-i határában egy gáthoz kapcsolódó földmunkák során került elő egy feltehetően egyszerű aknasírból származó leletegyüttes, melyet sajnos nem régész tárt fel. A férfisírt feldúlták, a fémtárgyak mellett ember- és lócsontok (sajnos elvesztek), valamint egy kerámia került még elő. A fémleletek között kiemelkedő a két aranyozott ezüst tál, melyek felületén a növényi díszítés háttere poncolt. Feltehetően halotti maszkként azonosítható a nagy arany lemez, az apró, préselt veretek pedig feltehetően az övet díszítették.

Korobcino 2 Korobcino 3 Korobcino 4 Korobcino 5

A jellegzetes fegyver- és lószerszámleletek között a szablya aranyozott, hálós szerkesztésű növényi mintákat ábrázoló, (rovátkolt szélű) palmettákkal díszített koptató verete. fontos lelet a kerámia, mivel bár jellegzetes szaltovói formájú, törésfelülete és a bevonat alapján egyértelmű, hogy nem eredeti szaltovói, hanem Volga-vidéki eredetű, bolgár utánzat, készítmény. Mind a leletek, mint a temetkezési szokásra utaló jelenségek egyértelmű kapcsolatai a Volga-Urál vidéken és a honfoglaló leletanyagban ismertek. A kisebbik tál peremén megfigyelhető jellegzetes szaltovói növényi motívum, valamint a kerámialelet alapján a 9. század második felére keltezhető.

Korobcino 6 Korobcino 7 Korobcino 8 Korobcino 9 Korobcino 10 Korobcino 11

Őrzési hely: Dnyipropetrovszki Történeti Múzeum

Türk Attila

Irodalom:

A. Prihodnûk, O. M. – Čurilova, L. N.: The Korobčino find (Ukraine) and some problems of the hungarian etnogenesis. Acta ArchHung 53 (2002) 183–193.