Panovo

Panovo 2A kelet-európai tarsolylemezek között tartjuk számon a sajnos töredékes állapotban megmaradt Panovo-i temető 2. sírjából származó leletet. A 9–13. század közé keltezhető temető szaltovói jellegzetességeket is mutató sírjai közt a 10. század második felére keltezhető horizonthoz sorolhatjuk ezt a számunkra fontos sírt. Jóllehet a tárgyat elsősorban a Fettich Nándor által készített (Erdélyi István 1969-es morsanszki felvétele alapján) lemez-rekonstrukcióból ismerjük, mindeddig azonban nem fordítottunk kellő figyelmet magára a tökéletes állapotban fennmaradt bőrtarsolyra, mely pontos magyarázattal szolgál elsősorban a tarsoly záródásával kapcsolatban.

Panovo 1A tarsolylemez mintájának rekonstrukciójánál Erdélyi István 1977-ben publikált rajza jóval pontosabb, mint a Fettich-féle változat. Ugyanakkor a három lemeztöredéket a bőrtarsolyra helyezve egyértelmű, hogy a rekonstruált kompozíciónak nincs elég hely. Tehát ha csak nem zsugorodott össze a bőr 30–40%-ot a földben, akkor egy ilyen lemezt biztosan nem lehetett rá felszerelni. Maga a griff motívum egyébként elterjedt lehetett az őscseremisz temetőkben is, övveretként értékeltek egy formailag tökéletesen hasonló, de öntött veretet is.

Türk Attila

 

Irodalom

Erdélyi I.:Scythia Hungarica. A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékei. Budapest (2008) 70., 138.

Natalja B. Krylaszova – Andrej M. Belavin – Türk Attila: Újabb adatok a honfoglalás kori tarsolyok klasszifikációjához és eredetéhez Volga-Káma-vidéki analógiáik fényében. In: Anders Alexandra–Balogh Csilla–Türk Attila (szerk): Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. (Opitz Archaeologica 6.) Budapest 2013. 421–457.