Vásáry István megnyitó előadása

videoVasary IstvanVÁSÁRY István: Tudomány és hagyományőrzés

A konferencia bevezető előadása feltárja, hogy mi a célja ennek az őstörténeti seregszemlének, melyen a magyar tudományosság színe-java megjelent. Legfőbb feladata a számadás; annak felvázolása, hogy meddig jutottunk, hol tartunk és milyen feladataink vannak a jövőre nézve. A bevezető nem előlegezi meg a konferencia tanulságait, csak azt ígérheti, hogy az előadások a szabad tudósi vélemény-nyilvánítás jegyében, a tudomány szabta módszertani keretek között fognak folyni. Elöljáróban egy kis elméleti alapvetést végez, melynek célja egy egységes fogalomrendszer kialakítása. Az előadó a következő kérdéseket veti fel és próbál rövid válaszokat adni rájuk: Mi az őstörténet?; Mi az őstörténet és a szaktudományok viszonya?; «Nemzeti tudomány»-e az őstörténet?; Meddig tudomány és mettől ideológia az őstörténet?; s végül: Mik az őstörténet kutatásának hazai perspektívái ?