Beszámoló a Magyar Őstörténeti Témacsoport szegedi kihelyezett üléséről

Kovacs kicsiA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja (MTA BTK MŐT) 2013. november 15-én kihelyezett ülést tartott az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában (a részletes program itt olvasható).
 
Az ülésszak délelőtti részében Kovács László (MTA BTK Régészeti Intézet) a 10. és 11. századi szállási, falusi és templom körüli temetők kutatástörténetéről és annak problematikájáról tartott előadást, hangsúlyozva a lelőhelyek és a leletek mielőbbi és teljes közlésének a fontosságát. Ehhez a témához kapcsolódva mutatta be Révész László (Szegedi Tudományegyetem BTK Régészeti Tanszék) a Bánságban talált 10. és 11. századi falusi és szállási temetőket, melynek során főleg településtörténeti és módszertani kérdésekre helyezte a hangsúlyt. A délutáni ülésszakot Bollók Ádám (MTA BTK Régészeti Intézet) előadása nyitotta meg a magyar honfoglalás kori művészet kutatástörténetéről, melyben részletesen vizsgálta az ornamentika változatos formáit, terminológiáját és párhuzamait. Türk Attila (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Régészeti Tanszék – MTA BTK MŐT) a korai magyar történelem keleti hátterét érintő legújabb régészeti eredményekről számolt be, majd Mende Balázs Gusztáv (MTA BTK Régészeti Intézet) az ezekhez kapcsolódó archaeogenetikai vizsgálatokról adott áttekintést.
Az előadások után elhangzott kérdéseket és élénk vitát követően Vásáry István akadémikus, az MTA BTK MŐT elnöke zárta be a nagy szakmai nyilvánosság előtt megtartott tudományos ülést. Ezúton is köszönjük a budapesti akadémiai őstörténeti műhely stratégiai együttműködési partnerének, a Szegedi Tudományegyetem BTK Régészeti Tanszékének a meghívást és a rendezvény sikeres megvalósításában nyújtott segítséget!
 
Zsidai Zsuzsanna
MTA BTK MŐT