Az as-tigorok az államiság felé vezető úton. A Kaukázus északi előterében, a Kiszlovodszk-medencében élő alánok településhálózatának fejlődése a Kr. u. I. évezredben

Дмитрий С. Коробов / Dmitrij Sz. Korobov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 347–366

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_21

 

download pdf

 

Ключевые слова: аланы, Северный Кавказ, система расселения, раннее средневековье

Исследование является по сути первой попыткой детально рассмотреть эволюцию системы расселения аланского населения Кисловодской котловины на протяжении I тыс. н.э. на основе использования методов пространственного ГИС-анализа и ландшафтной археологии (landscape archaeology). Проведенный анализ пространственного распространения поселений, связываемых с аланским населением Кисловодской котлови-ны I тыс. н.э., и моделирование окружающих их ресурсных зон позволяет проследить переход от цепи погра-ничных укреплений, возникших во II‒IV вв. н.э., к дисперсной системе расселения, характерной для V‒VIII вв. В этот период Кисловодская котловина, скорее всего, представляла собой типичное для некоторых стран Северной Европы племенное «королевство», связываемое письменными источниками этого времени с алан-ским племенным образованием аш-тигоров. В последующую эпоху (X‒XII вв.) происходит значительная кон-центрация населения в крупных поселенческих центрах, напоминающих средневековые города, что является отражением постепенного складывания государственного образования – средневековой Алании.

 

Kulcsszavak: alánok, Észak-Kaukázus, településhálózat, kora középkor

Ez a kutatás lényegében az első kísérlet arra, hogy áttekintést kapjunk a Kiszlovodszk-medencében élt alán népesség településhálózatának fejlődéséről a Kr. u. I. évezredben. A szerző ehhez alapvetően a térinformatika (GIS) és a tájrégészet módszerét alkalmazza. A Kiszlovodszk-medencében az I. évezredben élt alán népesség településhálózatának vizsgálatát célzó kutatás, illetve a térség természeti adottságainak modellezése lehetővé teszi a régészetileg dokumentálható események részletesebb leírását. Nyomon követhető az átmenet a 2‒4. század között épített határ menti erődrendszer és az 5‒8. századra jellemző széttagolt településhálózat között. Ebben az időszakban valószínűleg a Kiszlovodszk-medencében is az egyes észak-európai országokra jellemző törzsi ‘királyság’ működött. Ezt a politikai szerveződést a kortárs írott források az alán törzsek közé tartozó as-tigorokkal hozzák összefüggésbe. A következő időszakban (10‒12. század) jelentős mértékben koncentrálódott a népesség a nagyobb településközpontokban, amelyek így a klasszikus középkori városokra emlékeztetnek. Ez pedig egyértelműen az Alánia néven ismert középkori állam folyamatos fejlődésére utal.