A magyarság 9. századi Alsó-Dnyeszter menti jelenlétének kérdéséhez

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 403–427

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_23

 

download pdf

 

Ключевые слова: Нижнее Поднестровье, Слободзейский курган, средневековые  погребения, салтово-маяцкая культура, памятники Субботцевского типа, древние венгры

Исследование средневековых погребений Слободзейского кургана, который является первым раскопанным могильником IX века в Нижнем Поднестровье, позволяет нам изучить закрытые комплексы, которые могут относиться к древневенгерскому культурному кругу. Дальнейшее изучение кочевнических древностей конца VIII‒IX вв. в регионе позволит исследователям проверить эту точку зрения и приблизиться к решению вен-герской проблемы или более объективно изучить другие аспекты истории IX века в Нижнем Поднестровье.

 

Kulcsszavak: a Dnyeszter alsó folyása, szlobodzejai kurgán, középkori sírok, szaltovo–majaki kultúra, szubbotci típusú leletek, a magyarok elődei

Az Alsó-Dnyeszter mentén feltárt szlobodzejai kurgán középkori sírjai alkotják az első 9. századi temetőt ebben a régióban. A zárt leletegyüttesek elemzései nyomán a sírok a korai magyar kultúrkörhöz köthetők. A térség 8. század végi ‒ 9. századi nomád emlékeinek további kutatása fogja lehetővé tenni a kutatók számára ennek az elképzelésnek a megerősítését és a magyarság eredetkérdésének jobb megértését. A nomád emlékek további kutatása egyúttal az Alsó-Dnyeszter mente 9. századi történetének más szempontok szerinti objektívebb vizsgálatát is lehetővé teszi.