About the settlement history of the Hernád valley in the 10th–11th centuries

Takács Richárd – Pusztai Tamás ‒ Libor Csilla / Richárd Takács – Tamás Pusztai ‒ Csilla Libor

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_19

 

download pdf

 

Az észak–déli irányba húzódó Hernád-völgy az őskor óta lakott és fontos kereskedelmi útvonal volt. Jelentősége megmaradhatott a magyar államalapítás korában is, ugyanis a 11. században a folyó partján emelték egyik első ispánsági várunkat, Abaújvárt. A 10‒11. század kutatásában a terület napjainkig szinte ismeretlen, fehér foltnak számított. Az alább bemutatásra kerülő Szalaszend Nagy- és Kishegy nevű régészeti lelőhelyen feltárt honfoglalás kori temető sírjait a feltárt leletek alapján a 10. század középső harmadában áshatták meg.

 

Kulcsszavak: 10‒11. század, temető, mikrorégió, Hernád-völgy

 

Stretching in north-south direction, the Hernád valley was inhabited since the prehistoric ages and played a very important role as a trade route. It retained it’s significance even in the era of Conquest, since one of our first steward castles, Abaújvár was built here on the riverbank of the Hernád river in the 11th century. Nevertheless the area was an unknown white spot regarding the research on the 10th–11th centuries. In 2017–2018 at the border of Szalaszend, (Borsod-Abaúj-Zemplén county), a small graveyard (7 graves) was discovered in the outskirts of an earth castle from the Bronze age. The cemetery came to be on one of the hills surrounding the Hernád. The rectangle shaped, shallow graves are following each other in a row, their orientation is west-east. The skeletons are laying on their backs in a stretched posture, there are no signs of unusual burial customs. Only adults were laid to rest in the graves, no child graves were discovered. All of the graves were robbed presumably in the 10th century.