Remarks about some finds of the Roman period from Southwest Slovakia

Prohászka Péter

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 21–34

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_02

 

download pdf

 

A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteménye számos különféle régészeti korszak emlékanyagát őrzi, melyek a mai Délnyugat-Szlovákia területén kerültek elő. Ezek között, ha kis számban, de a római császárkor leletanyaga is képviseltetve van. Ugyan ezek egy részét több-kevesebb részletességgel már közreadták, azonban a leletkörülményekre és leletösszetételre vonatkozóan legnagyobbrészt a leltárkönyvben található igen szűkszavú bejegyzésekre voltak utalva a kutatók. A kérdések tisztázásához szerencsére sokszor segíthetnek a Nemzeti Múzeum Irattárában található levelek, jelentések. Az alábbi tanulmányban három olyan lelet együttes került feldolgozásra, amelyek ugyan a kutatás számára ismertek voltak, azonban részletes, mindenre kiterjedő közlésük a malackai urnatemetkezés és mellékletei kivételével nem történt meg.

Kulcsszavak: Délnyugat-Szlovákia, Magyar Nemzeti Múzeum, germánok, sírok, római leletek

 

The article deals with three Roman period finds in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest. They were published more or less, but letters and reports in the archives of the Hungarian National Museum complete and specify the former records. The first find was found in Szmolinszko (today Smolinské) in 1882. Fragments of a black pottery urn and two Roman bronze vessels (Eggers 39–40 and 160) were sent in the museum. They belong to a German urn grave of the period B2. The second find consists of Roman glass vessels, which were digged in Deáki (today Diakovce). Only a fragment of a glass jug is in the collection of the National Museum today. According to the reports, only glass vessels (a cup, a jug and a bottle) as a depot were found in 1892. They had been hidden in the Late Roman period. The third find is an urn grave with grave goods (an urn, a shild, iron scissors, spears). It was found in Malacka (today Malacky). Letters and reports from the archives help us to identify the find place where further graves of the period B1-2 came to light in 1954.