5th-century pottery from the southern wing of the fortlet of Visegrád-Gizellamajor

Ottományi Katalin

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 35–70

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_03

 

download pdf

 

A Visegrád-Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd legfelső rétegében megfigyelhető átépítések és a pusztulási omladékból előkerült új típusú leletanyag már az 5. század első feléhez köthető. A déli épületszárnyon belül két helyiségben maradtak meg ilyen késői rétegek. A 4–5. század fordulójától a hagyományos római kerámiaformákon új díszítések jelennek meg, illetve új edényformák tűnnek fel. A rontott töredékek felvetik a helyi kerámiagyártás kérdését, ugyanakkor nagyon sok hasonlóság mutatható ki a Dunakanyar többi, ugyanilyen korú lelőhelyével, műhelyével, sőt a Duna túlsó partján élő szvébek, szarmaták kerámiájával is.

Kulcsszavak: Visegrád, késő római kiserőd, 5. század, kerámia

 

Most of the material found next to the usual Late Roman Pannonian pottery in the southern wing of the Visegrád-Gizellamajor fort can be dated to the second half of the 4th century. A smaller part consists of new forms and new kinds of decoration, which became common from the turn of the 4th–5th centuries in the Carpathian Basin (10–19%). These can be found in the Valentinian-era reconstructions and the uppermost rubble (layer 2–4) in various quantities. The two pottery traditions are mixed in the rubble layers, showing that the surviving Roman popula-tion was joined by neighbouring or eastern Barbarian soldiers and their families.

The new material consists of burnished pottery and bright black polished ware. Among glazed pottery, the grainy material, the ribbed surface or the cut decoration are the main char-acteristics. Among coarse ware, the grainy material, yellow-white burn, wheeling decoration, cut and incised decoration are the main features. The forms with conical lower part and sharp shoulder, together with profilated and biconical bowls, bowls with S-profile, jugs with collared rim and the so called Leányfalu type cup/pot belong to this late group. The hand-made pottery does not have any particular late forms or decoration, only the increase in its quantity is observable in the later layers.