Kora középkori fegyveres temetkezés Sztaraja Katyerinovkánál, a Dnyeper alsó folyásának jobb partján

Сергей Н. Разумов – Марина Н. Дараган – Сергей В. Полынь / Sergej N. Razumov – Marina N. Daragan – Sergej V. Polin

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 335–353

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_14

 

download pdf

 

A cikk a 2007-ben a sztaraja katyerinovkai 32. szkíta kurgánban (Nyikopol járás, Dnyepropetrovszk megye) feltárt kettős temetkezéssel foglalkozik. A közös sírgödörben nyugvó két harcos férfi (apa és fia) gazdag mellékletekkel együtt került eltemetésre. A 9. század végére tehető temetkezés jellemzői – egyszerű sírgödrökben, háton fekvő helyzetben, nyugat–keleti tájolással eltemetett halottak – alapján az ún. Szubbotyici-horizontba sorolható. A Dnyeper alsó folyásának jobb partján elhelyezkedő Sztaraja Katyerinovka 32. kurgánjának 1. sírja azon kevés számú lelőhely közé tartozik a Fekete-tenger északi előterében, melyeket azon korai ugor–magyar törzsek helyi hagyatékának tarthatunk, akik a Dél- Urálból a Kárpát-medence területére vándoroltak a 9. század második felében.

Kulcsszavak: Szubbotyici-horizont, kettős temetkezés, magyar őstörténet