Burial site from the early Arpadian Age at Alsónemesapát

Tóth Gábor – Straub Péter

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 627–632

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_28

 

download pdf

 

A 76. sz. főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítésének földmunkái során, 2011 tavaszán a MNM–NÖK munkatársai az Alsónemesapáti-Kastélyhely régészeti lelőhely (KÖH 39051) objektumait észlelték. Az ásatásra már a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága vált jogosulttá, a feltárást Straub Péter vezetésével 2012 májusában végezték el. A korábbi terepbejárási adatokból a területről ismert késő középkori település viszonylag szegényes leletanyagú objektumai a feltárási terület nyugati oldalán csoportosultak. Az ásatási terület keleti felén került elő egy kora Árpád-kori soros köznépi temetőrészlet is, melynek sírjait a későbbi telepobjektumok részben megbolygatták. Összesen 30 sír került feltárásra, egy váz pedig egy gödör alján feküdt, amelynek a temetőhöz tartozása kérdéses. Kilenc sírból került elő obulusként vagy a kézben ezüst pénzérme. Az érmék közt I. István, Orseolo Péter, I. András, I. Béla és Salamon dénárokat találni. Az ékszerek bronzgyűrűk, bronz és ezüst S-végű hajkarikák, valamint gyöngyök voltak. Az antropológiai vizsgálat alapján kilenc esetben férfi, hét esetben nő nyugodott a sírban. A felnőttek közül további két esetben nem sikerült eldönteni a nemi hovatartozást. Az életkori kormegoszlás alapján szembeötlő a fiatal korban eltemetettek magas aránya. Az adultus és a maturus korban elhaltak aránya kiegyenlített. Férfiakra jellemzőek az agykoponya abszolút értékben széles és igen széles kategóriájú méretei, valamint a mesokran értékű koponyajelző. Nők esetében a középszéles és széles méretek, valamint a brachykran koponyaalkat jellemző.

Kulcsszavak: Árpád-kor, antropológia

 

The paper presents the data revealed from the archa eological and anthropological examination of the remains of 30 persons excavated in Zala County. The orientation of the graves is northwest–southeast or west–east. One or sometimes both of the lower arms were found lying on the bony pelvis. In nine graves, silver coins were found as obols or in the hands. Jewellery contained bronze rings, bronze and silver hair clips with S-shaped end, and pearls. Based on the anthropological investigation, males in nine cases and females in seven cases were buried in the graves (two were indifferent). The high percentage of those buried at an early age is conspicuous. The percentage of those deceased in adult or mature age is similar. Men are characterized by a mesocranic skull index, while women’s skulls are mostly brachycranic. According to Martin’s classification, males’ stature was found to be medium high to high, while females rank in the high stature category. Several anomalies were found on the bones too.