Arpadenzeitliche Kirche und Gräberfeld in der Gemarkung Abasár

Tóth Zoltán

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 633–665

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_29

 

download pdf

 

A tanulmány az abasári ivóvízvezeték fektetése során előkerült Árpád-kori templom- és temetőrészletet ismerteti, valamint összefoglalja a korábbi, eddig közöletlen 1979-es ásatás legfontosabb információit. A sírok leletanyaga az Árpád-kori köznépi temetők régészeti hagyatékát tükrözi: megtalálhatók köztük a korszak emlékanyagából jól ismert ezüst és S-végű bronz karikaékszerek, gyűrűk, vascsatok, valamint egy-egy Salamon és Könyves Kálmán király által veretett érem is.

Kulcsszavak: Árpád-kor, templom, temető, kővel kirakott sír, S-végű karikaékszer, rovásírásos gyűrű

 

Das Dobó István Burgmuseum hat im Jahre 2014 im Fundort Abasár-Peterma eine arpadenzeitliche Kirche und Gräberfeld gefunden. Hier hat János Győző Szabó schon im Jahr 1979 eine Ausgrabung geführt. In diesem Platz hat der ehemalige Kapelle der Heiligen Petronilla gestanden.

Die Kapelle war mittelalterlichen und innerhalb arpedenzeitliche Gebäude. In die Arpadenzeit zu datierende Kapelle wurde in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts erbaut. Die Überreste des im 12.–13. Jahrhundert erweiterten Gebäudes wurden während der im Jahre 2014 durchgeführten archäologischen Ausgrabungen gefunden.

Bis zum Ende der Ausgrabungen haben wir 64 Gräber dokumentiert. Angesichts der Dokumentation ist es zu vermuten, dass man die Überreste von fast 100 Menschen gefunden hat. Die Grabfunde stellen einige Charakteristiken der arpadenzeitlichen Gräberfelder dar: bronze und silber S-gespitzte Haarring, Ring, Eisenschnallen und Münzen der Könige Salamon I und Kálmán I.