A rövid cikk három Árpád-kori sír embertani anyagát ismerteti, melyek a baksi római katolikus templom építése során kerültek feltárásra 2009-ben. Az antropológiai anyag ismertetése adatokat szolgáltat a Dél-Alföld mikrorégiójának honfoglalás és kora Árpád-kori embertani arculatához.

Kulcsszavak: Dél-Alföld, kora Árpád-kor, antropológia

 

The present article deals with the sceletal material of the three Árpádian age graves excavated during the construction of the Catholic church in the vicinity of Baks. The material contributes to the Hungarian Conquest-period and early Árpádian age image of anthropology in the Southern Great Plains.