Карпатский бассейн в конце аварского времени и после обретения венграми родины (895 г.)

Költő László – Szentpéteri József / Ласло Кёльтё – Йожеф Сентпетери

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 29–53

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_04

 

download pdf

 

Az avarság és a magyarság feltételezett 10. századi egymás mellett élésének, illetve egymásba olvadásának problémaköre már nemzedékek óta foglalkoztatja a hazai és nemzetközi népvándorlás-kori kutatás művelőit.

Kulcsszavak: Kárpát-medence, 9–10. század, asszimiláció, avarok, honfoglaló magyarok

 

Проблематика совместного существования аваров и венгров в X в., а также их взаимная ассимиляция на протяжении уже многих лет занимают отечественных и зарубежных исследователей, изучающих эпоху миграции народов.

Ключевые слова: Карпатский бассейн, IX–X вв., ассимиляция, авары, венгры-завоеватели