A szlobodzejai kurgán középkori temetkezései

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 185–204

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_10

 

download pdf

 

Исследование средневековых погребений Слободзейского кургана, который является первым раскопанным мо-гильником IX в. в Нижнем Поднестровье, позволяет нам изучить закрытые комплексы, которые могут от-носиться к древневенгерскому культурному кругу. Дальнейшее изучение кочевнических древностей конца VIII‒IX вв. в регионе позволит исследователям проверить эту точку зрения и приблизиться к решению венгерской проблемы или более объективно изучить другие аспекты истории IX в. в Нижнем Поднестровье.

Ключевые слова: Нижнее Поднестровье, Слободзейский курган, средневековые погребения, Салтово-маяцкая культура, памятники Субботцевского типа, древние венгры

 

Az Alsó-Dnyeszter-vidék elsőként feltárt 9. századi temetkezési helye a szlobodzejai kurgán középkori temetkezésekből álló sírcsoportja volt. Feltárásával olyan zárt leletegyüttesek vizsgálata vált lehetővé, amelyek a korai magyar kultúrkörrel hozhatók összefüggésbe. A sírok etnikai meghatározását a kutatás a régió 8. század végi – 9. századi nomád leletanyagának további vizsgálatával igazolhatja vagy cáfolhatja. Ily módon közelebb kerülhetünk a magyar kérdéskör megoldásához, de az Alsó-Dnyeszter-vidék 9. századi történelmének más aspektusait is objektívebben szemlélhetjük.

Kulcsszavak: Alsó-Dnyeszter-vidék, szlobodzejai kurgán, középkori temetkezések, szaltovo–majaki kultúra, szubbotci típusú lelőhelyek, korai magyarok