Magyar jellegű sír a 10. század második feléből az ukrajnai Rovanci település határából

Тарас верба – Игорь прохненко ‒ Аттила Тюрк – Берталан Загорхиди цигань – Сулейман аль халаби – Олег В. Фёдоров / Tarasz Verba – Igor P Rohnenko ‒ Türk Attila – Zágorhidi Czigány Bertalan – Szulejman Al Halabi – Oleg V. Fjodorov

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 279–315

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_14

 

download pdf

 

В фондах Волынского краеведческого музея на хранении находится инвентарь (серебряные, бронзовые украшения и арабские монеты) из средневекового погребения, исследованного в 2014 г. у с. Рованцы Луцкого р-на Волынской обл. Украины экспедицией ГП «Волынские древности». Среди погребального инвентаря комплекса № 5 выделяются остатки налучья, представленные различными накладками. Они имеют аналогии на территории Венгрии и относятся к хорошо известным в Европе вещам «венгерского облика» Х в. Уточнение датировки этого погребения, обнаруженного к северо-востоку от Карпат, представляет особый интерес для анализа материалов из Карпатской котловины. Данное захоронение в очередной раз подтверждает, что наиболее яркие вещи «венгерского облика» из погребений, расположенных на якобы «северном пути продвижения венгров Алмоша», не выступают маркерами конца IX в.

Ключевые слова: Рованцы, средневековое погребение, остатки налучья, вещи «венгерского облика», этногенез венгров

 

A Volinyi Helytörténeti Múzeum gyűjteményében található az az ezüst és bronz díszítményekből és ékszerekből, valamint arab pénzekből álló leletegyüttes, amely 2014-ben, Rovanci település (Ukrajna, Volinyi terület, Lucki járás) határában előkerült középkori sírból származik. A temetkezést a Volinyi Régiségek nevű állami vállalat régészeti expedíciója tárta fel. Az 5. számú sír leletei között kiemelt figyelmet érdemelnek azok a különféle veretek, amelyeket egy készenléti tegez maradványaiként azonosítottak. Párhuzamaik Magyarország területén is előfordulnak és az Európában jól ismert 10. századi ’magyargyanús’ tárgyak közé sorolhatók. A temetkezés Kárpát-medencén kívüli elhelyezkedése és keltezésének pontos meghatározása hasznos lehet a Kárpátok vonulatán belül előkerült leletanyag elemzése szempontjából. Ez a leletegyüttes ismét alátámasztja azt a véleményt, hogy jóllehet „Álmos magyarjainak északi útvonala” mentén helyezkedik el, de a legimpozánsabb, ’magyargyanús’ tárgyakkal eltemetett sírok ab ovo nem tekinthetőek a 9. század végét jelölő markerekként.

Kulcsszavak: Rovanci, középkori sír, készenléti tegez maradványai, ’magyargyanús’ tárgyak, a magyarság etnogenezise