Moissey Kogan besszarábiai szobrász antik stílusú kisplasztikái és egyéb alkotásai

Тудор Ставилэ / Tudor Stavilă

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 523–532

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_19

 

download pdf

 

Моисей Коган родился 24 мая 1879 г. в Оргееве и умер 3 марта 1943 г. в концентрационном лагере Освенцим. В 1903 г. он поступает в Королевскую академию изобразительных искусств в Мюнхене, работает в ма-стерской скульптора Вильгельма фон Рюманна, участвует на выставках с произведениями, выполненными в бронзе и терракоте. Его работы экспонируются в музеях и галереях Мюнхена, Бремена, Эссена и Халле. В 1910 г. он переезжает во Францию, где, при поддержке О. Родена и А. Майоля, принимает участие в париж-ских выставках. Его рельефы украшают «Образцовую фабрику», спроектированную Вальтером Гропиусом для Кёльна (1914). Среди его друзей фигурируют знаменитые художники и искусствоведы (В. Kaндинский, A. Явленский, M. Шагал, К. Брынкуш, K. Уит, A. Брекер), а также меценаты (K. Э. Остхауз, A. Флехтхайм, Х. Виегерсма, M. Зауерландт). Произведения М. Когана хранятся сегодня в различных музеях и галереях мира – в Хагене, Кёльне, Париже, Амстердаме, Сан Франциско, Mюнхене и т.д. Его работы носят черты неоклас-сического стиля с различными вариациями античных и архаичных форм, представляя собой оригинальный и неожиданный подход в европейском искусстве ХХ столетия.

Ключевые слова: Моисей Коган, скульптура, колония художников в Байя-Маре, неоклассический стиль, керамика, терракота, античные мотивы

 

Moissey Kogan 1879. május 24-én született Orgejevben és 1943. március 3-án halt meg az auschwitzi koncentrációs táborban. 1903-ban felvételt nyert a Müncheni Királyi Képzőművészeti Akadémiára, dolgozott Wilhelm von Rümann szobrászműhelyében, bronzból és agyagból készült munkáival pedig kiállításokon is szerepelt. Alkotásait müncheni, brémai, esseni és hallei múzeumokban és galériákban is kiállították. 1910-ben Franciaországba ment, ahol Auguste Rodin és Aristide Maillol jóvoltából párizsi kiállításokon vehetett részt. Az ő domborművei díszítik azt a mintaüzemet (Musterfabrik), amelyet Walter Gropius egy 1914-es kölni kiállításra tervezett. Barátai között híres művészeket és művészettörténészeket (Vaszilij V. Kangyinszkij, Alekszej G. Javlenszkij, Marc Chagall, Constantin Brâncuși, Karl With, Arno Breker), illetve mecénásokat is (Karl Ernst Osthaus, Alfred Flechtheim, Hendrik Wiegersma, Max Sauerlandt) találhatunk. Moissey Kogan alkotásai ma a világ különböző részein található múzeumokban és galériákban lelhetők fel, többek között Hagenben, Kölnben, Párizsban, Amszterdamban, San Franciscóban, Münchenben, stb. Művei az antik és archaikus formák különféle variációival kiegészített neoklasszicista vonásokat hordoznak, olyan szemléletmódot tárva elénk, amely a 20. századi Európa művészetében eredetinek és szokatlannak hatott.

Kulcsszavak: Moissey Kogan, szobrászat, nagybányai művésztelep, neoklasszicista stílus, kerámia, terrakotta, antik motívumok