Grave pottery in the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

 

Vida Tivadar

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 509–554

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_05

 

download pdf

 

A 467 síros Szegvár-oromdűlői temető avar kori részében 126 sírban volt kerámia (25%), amelyből csupán 2 darab korongolt (2%), a többi pedig korong használata nélkül (98%) készült. A temetőben lassúkorongon készült edény nem került elő. A korongolatlan edényeket éppen úgy használták a mindennapi életben is, és ezért nem tarthatók pusztán a temetkezés céljára készített kerámiának, amint azt az alapanyag gyenge kidolgozása és a kivitelezés tökéletlensége miatt korábban gondolták. A Szegvár-oromdűlői temető edényei a tiszántúli kora avar kori kézművesség termékei és ezért elsősorban azt vizsgálom, hogy beilleszthetők-e az általam korábban a térség kora és a közép avar kerámiájáról kialakított képbe. Az összevetés során a korábban alkalmazott módszertani, technológiai és formai szempontokat követem és az elemzést kiegészítem az újabban közölt sírok és temetők kerámiájával. Az egyes edények formájával és díszítésével, valamint kulturális kapcsolatrendszerével az egyes csoportokat, alcsoportokat tárgyaló fejezeteken belül foglalkozom.

 

Only two wheel-thrown vessels tracing back to 6th-7th century Antique and Germanic traditions came to light in the cemetery of Szegvár-Oromdűlő, among which one is of local, Gepidic origin (Grave 165), and the other one is a finely levigated, grey spouted jug probably originating from a Transdanubian workshop (Grave 650). Considering that the amount of the fine grey pottery reaches 10% in the graves of the Trans-Tisza region, social representation manifested in only a few good-quality wheel-thrown import ware in Szegvár-Oromdűlő (2%)