Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5.

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka

The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region

 

Szerk.: Lőrinczy Gábor – Major Balázs – Türk Attila

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 25. ‒ Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok 5.

Budapest–Szeged–Szentes, Martin Opitz Kiadó 2022.

ISBN 978-615-6388-30-8

 

maros torkolat

 

Tartalom

 

Szabó Ferenc – Mihály Béláné – Irsai Farkas László

Lőrinczy Gábor – Major Balázs – Türk Attila

A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető / The Avar-period populations of Szegvár-Oromdűlő and the Trans-Tisza Region

11

Lőrinczy Gábor

A szegvár-oromdűlői temető gyöngyleletei / Bead finds from the cemetery of Szegvár-Oromdűlő

405

Pásztor Adrien

Sírkerámia a szegvár-oromdűlői avar kori temetőben / Grave pottery in the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

509

Vida Tivadar

A szegvári övgarnitúrák úgynevezett maszkos vereteinek kelet- és délkeleti kapcsolatairól / The connections of the belt mounts decorated with plant ornaments and human face depiction at Szegvár-Oromdűlő

555

Gulyás Bence – Samu Levente

A szegvár-oromdűlői avar temető közelharci fegyverei (vágó- és szúrófegyverek) / Close-combat weapons (edged weapons and polearms) from the Avar Age Szegvár-Oromdűlő cemetery

599

Csiky Gergely

A metallográfiai elemzések szerepe és lehetőségei a kora avar kori közelharci fegyverek vizsgálatában – Készítéstechnikai adatok két kora avar kori kardról / The role and possibilities of metallographic analyses on early Avar period close-combat weapons. Production technological data of two early Avar period swords

647

Csiky Gergely – Csizmadia-Csiky László

A szegvár-oromdűlői 6–7. századi temető páncélleletei / Armor finds from the 6th–7th-century cemetery of Szegvár-Oromdűlő

661

Major Péter

A szegvár-oromdűlői sírok radiokarbon vizsgálatainak eredményei / The radiocarbon dating, Bayesian analysis, and archaeological interpretation of the Early Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

669

Lőrinczy Gábor – Siklósi Zsuzsa

A szegvár-oromdűlői temetőben eltemetett avar kori népesség vizsgálata többváltozós statisztikai módszerrel / Research of the origin of the Avar Age population buried in the Szegvár-Oromdűlő cemetery by multivariate statistical methods

701

Fóthi Erzsébet

Szegvár-Oromdűlő avar kori lelőhely humán csontanyaga. Újabb adatok az Alföld avar kori népességéhez / The Avar Age human skeletal remains at the site Szegvár-Oromdűlő. Newer data to the Avar Age populations on the Great Hungarian Plain

707

Marcsik Antónia

A szegvár-oromdűlő kora avar kori temető archaeozoológiai vizsgálata / Archaeozoological analysis of the early Avar period cemetery of Szegvár-Oromdűlő

769

Vörös István

A szegvár-oromdűlői kora avar temető tojásmaradványainak elemzése / Analysis of the egg remains from the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

885

Tugya Beáta – Stewart, John