The Avar Age human skeletal remains at the site Szegvár-Oromdűlő. Newer data to the Avar Age populations on the Great Hungarian Plain

 

Marcsik Antónia

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 707–767

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_12

 

download pdf

 

Szegvár-Oromdűlő lelőhelyről előkerült avar kori humán csontvázanyag feldolgozása több ízben, több szempont szerint szinte folyamatosan történt. Az 1992-ig történt ásatás embertani anyagán (298 avar kori) az elhalálozási életkor és nemiség meghatározását részletesen Hegyi Andrea 1992 végezte el, általános jellemzésüket egy tanulmányban, majd Szegvár község történetét feldolgozó monográfiában ismertették. Mivel az anyag kitűnt a mesterségesen torzított koponyák viszonylag nagy számával, ezeket más lelőhelyek és régészeti korok torzított koponyáival Ponta Rajmund 2000 matematikai alapon tanulmányozta. A szegvári torzított koponyák részletes morfológiai jellemzését több cikkbe tették közzé, míg a patológiás jelenségek közül a minor csontfejlődési rendellenességek ismertetését Nagy Márta 2000-ben végezte el. A koponya és az axiális váz minor malformációinak, továbbá a csontanyag metrikus paraméterei különböző célkitűzésű – több temető anyagát átfogó (összefoglaló) munkákban is szerepel. A három nagy tiszántúli avar temető – Szegvár-Oromdűlő, Székkutas-Kápolnadűlő, Szarvas 68. – anyagából a fülkesírokban eltemetettek antropológiai jellegzetességeit értékelték. Jelen tanulmány az eddigi eredmények ellenőrzését, kiegészítését és a széria egészének összegzését adja – az anyag megtartási állapotára és a történeti embertan problémáira való tekintettel – a teljességre való törekvés igénye nélkül.

 

From the 467 unearthed Avar Age graves at the site of Szegvár-Oromdűlő, 450 specimens were suitable for general anthropological investigation. Most of the skeletons are incomplete and are in a poor state of preservation. During the anthropological and pathological analysis standard method were applied. The number of subadults was higher than the number of adults, and the sex-ratio revealed a higher proportion of females. Adults constituted 38% (males 37%, females 63%), while infants and juveniles constituted 62%. The metric analysis of the adults yields homogenous results, that is, there are no major differences to be found between male and female skulls. Most of the skulls are brachykranic and akrokranic (short and usually high). The facial portions of the skulls are mostly broad and upper portions are moderately wide. The orbit is large, while the nasal region is narrow. The stature of the males is 171 cm, of the females is 158 cm. Artificial cranial deformation was observed on 32 young female skulls. This intervention was very slight and most of the cases can be classified as simple fronto-occipital deformation. However, at a considerable part of the cases, it is quite possible that a secondary bandage from the vertex to the occipital region have also been applied. It is very likely that the deformations were caused by some kind of head garment. 734 Taxonomic determination of 71 adults revealed mostly Europid components (47%). The Mongolid and Europo-Mongolid cranial features could be estimated in 25%, and there are specimens (28%) showing only some Mongolid characters. Serious pathological alterations could not be observed in the adults except the cases of the congenital dislocation of the hip, of the osteomyelitis on the femur and some fractures. Among the infants the porotic hyperostosis is very frequent, possible caused by infectious disease or malnutrition. Based on their anthropological characteristics the skeletal remains could not be related to other Avar Age population of the Carpathian Basin.