Archaeozoological analysis of the early Avar period cemetery of Szegvár-Oromdűlő

 

Vörös István

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 769–883

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_13

 

download pdf

 

Szegvár Oromdűlő területén (Csongrád m.) 1980–1997 között Lőrinczy Gábor (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) végzett feltáró ásatást. A lelőhelyen szarmata kori település részlete és egy kora avar kori avar temető 467 sírja került feltárásra. A helyszíni megfigyelések és a régészeti leletanyag vizsgálata alapján 375 sírban volt állatcsont lelet. A kora avar kori temető 375 sírjából összesen 1254 egyed, 31 289 db állatcsont maradványa volt meghatározható (36. táblázat). A vadmadár (5 db) és a halmaradványok (4 db) faji meghatározása specialistákra vár. A sírokban az állatfajok kombinációja 1 és 4 között változik. Az azonos állatfajok előfordulása 1-től 11 egyedig terjedt. Az egyes objektumokban előforduló azonos fajhoz tartozó egyedeket sírszám/római szám (pl. szarvasmarha 63/I.-III. a 63. sírban 3 (I.-III.) szarvasmarha egyed). Egyéb esetekben csak sírszámmal jelölöm az illető állat egyedét, testrészét, csonttárgyat stb. A szegvár-oromdűlői kora avar kori avar temető állatcsont maradványainak mennyisége a ma ismert legnagyobb közlésre kerülő archaeozoológiai leletanyag. A kora avar kori temető állatcsont anyaga faj és fajtani szempontból nem egységes. Jelen dolgozat a leletanyag sokoldalú leírásával az egyik legkorábbi avar állatállomány archaeozoológiai jellemzését kívánja dokumentálni.

 

A main characteristic of the burial practices of Szegvár-Oromdűlő, one of the earliest early Avar period cemetery in Hungary, is that all the domestic animals, large mammals that could have been hunted, as well as hare were found among the animal bone remains of the graves. We could identify 31289 pieces of 1254 specimens from 375 graves. Counting by only two, two and a half generations, a considerable amount of animals were killed in the course of the burial ceremonies. Even though we do not know the actual number of the burials with animal sacrifice a year, these numbers together indicate a large herd, cattle, and flock. Supposing that the cemetery was used for sixty years, we can count with ca. 21 burials with animal sacrifice a year. The order of frequency of the animals killed from the domestic livestock is the following: 584 specimens of sheep, 377 specimens of cattle, and 125 horse specimens. The combination of animal species within graves: cattle-sheep in 154, sheep in 76, cattle in 46, horsecattle-sheep in 46, sheep in 26, horse in 13, and horse-cattle in 5 graves. Goats occurred in 2 graves, other variations in 1 grave each.