The connections of the belt mounts decorated with plant ornaments and human face depiction at Szegvár-Oromdűlő

 

Gulyás Bence – Samu Levente

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 555–597

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_06

 

download pdf

 

A kora középkor egyik legemblematikusabb viseleti elemének a fémveretekkel díszített övek számítottak, melyek egész Eurázsiában és Észak-Afrikában elterjedtek. Az övek számos jelentéstartalommal rendelkezhettek. A kora bizánci időszakban a katonák és a hivatalnokok esetében a hatalmat és a státuszt szimbolizálták, de diplomáciai ajándékként is fontos szerepük volt, és az arannyal díszített példányok a vagyon fontos kifejezőeszközei is voltak. Az övet a türk rovásfeliratok is gyakran megemlítették. Társadalmi szerepüket a türk időszakra vonatkozóan – a kínai és a türk források figyelembevételével – Sören Stark foglalta össze. Az általa – az orosz szakirodalom nyomán – heraldikusnak nevezett övveretek eredetére vonatkozó megállapításokat is részletesen tárgyalta. V. N. Dobzsanszkij szerint az övet a társadalom öszszes tagja viselte, ezek minősége kizárólag a tulajdonos vagyonától függött. A feliratok szerint a veretes övek a harcosok bátorságával függtek össze, a veretek száma a végigharcolt csatákra vagy épp a megölt ellenségek számára utalt. Ugyanakkor bizonyos övek a központi hatalommal álltak összefüggésben, ezeket ugyanis kizárólag a kagán ajándékozta a követőinek bizonyos eredményeik elismeréseképpen.

 

Our analysis has made it clear that the number of belt sets consisting of mounts with openwork face depictions, which are characteristic of Eastern European nomadic burials in the 6th–7th centuries, is very few. It is the belt set found in Grave 897 that bears the most Eastern European characteristics. It consists of pseudo buckles and B.1.b-type strap ends, which has the best analogue in Grave 6 of Kurgan 13 in Malaj, although the later grave also yielded mounts of different types.260 While the parallels of the foot mounts found in Grave 1 also lead to Eastern Europe, the Steppe and Crimean areas, similar sets are only known in a few number in the Carpathian Basin.