Sudár Balázs

Az íjászat tudományának könyve. Egy XIV. századi mameluk kézikönyv az íjászatról. Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010) 1–2. 338–352.

„Dobot doboltatni…” – egy régi magyar hangszer nyomában. In: „Hadak útján”. XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. Szerk: Petkes Zsolt. Budapest–Szigethalom. 2012. 355–374

Vgec-ügyek – Egy elfeledett ősapa. In: Hadak Útján XXIV.: a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Szerk.: Türk Attila, Balogh Csilla, Major Balázs. Esztergom, 2014. [társszerző: B. Szabó János]

Az Őshazától a Kárpátokig – a leletektől a viseletekig. Magyar Régészet, 2015. 3. [társszerzők: Boldog Zoltán‒Sudár Balázs‒Türk Attila]

Rebab: egy hangszer a muszlim világ sodrában. Keletkutatás, 2015. 163–175.

A hatalomgyakorlás mint szaktudás. Gondolatok a magyar fejedelemség létrejöttéről. Magyar Tudomány, 177. (2016) 10. 1230–1236.

Az Árpádok, Attila és a dinasztikus hagyományok. Századok, 150. (2016) 2. 431–442.

Ulu Madzsar, Kicsi Madzsar és a Derbend-náme. A kaukázusi Madzsar nevű települések kérdéséhez. In: Dentumoger I. Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2017. 183–222. [társszerző: Csirkés Ferenc]

Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması. İstanbul, 2017. [társszerzők: Petkes Zsolt–Türk Attila]

Az Árpád-ház férfineveiről (970–1301). 1. rész: 1–2. generáció. In: Dentumoger I.: Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk.: Sudár Balázs. Budapest, 2017. 223-252. [társszerző: B. Szabó János]

Turul szavunk művelődéstörténeti hátteréhez. Történelmi Szemle, 59. (2017) 4. 605–620.

A magyar koboz keleti hátteréhez. In: Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. Szerk. Merva Szabina. Visegrád, 2017. 417–435.

A Kárpátok keleti hágói. In: „Hadak Útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. Szerk.: Forisek, Péter, Szabó, Ádám, Szakács János. Debrecen, 2018. 9-17.

A turbános morvák esete a korai magyar szállásokkal. A Hudúd al-álam és a magyar őstörténet. Századok, 153. (2019) 1. 75–100.

Kende és gyula?: A magyar kettős fejedelemség teóriájától a forrásokig. Századok. 153. (2019) 5. 927-964. [társszerző: B. Szabó János]