B. Szabó János

Gondolatok a 9–10. századi magyar hadviselésről: A Krími Kánság vizsgálatának bevonása a "kalandozó" hadjáratok kutatásába In: Fegyveres nomádok, nomád fegyverek: III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szerk.: Balogh László, Keller László. Budapest, 2004. 124-138.

Vgec-ügyek – Egy elfeledett ősapa. In: Hadak Útján XXIV.: a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Szerk.: Türk Attila, Balogh Csilla, Major Balázs. Esztergom, 2014. [társszerző: Sudár Balázs]

Árpád honfoglalóinak 9–10. századi hatalmi szervezete steppetörténeti párhuzamok tükrében. Történelmi Szemle, 58. (2016) 3. 355-381.

Az Árpád-ház férfineveiről (970–1301). 1. rész: 1–2. generáció. In: Dentumoger I.: Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk.: Sudár Balázs. Budapest, 2017. 223-252. [társszerző: Sudár Balázs]

Hogyan tűnt el a De administrando imperio 38. fejezetének kazár forrásaira vonatkozó feltevés a magyar történetírásból? Historiográfiai esettanulmány. Történelmi Szemle 59. (2017) 3. 347-377. [társszerző: Bollók Ádám]

A „szavart–türk dosszié”. A 9. századi kelet-európai steppei vándorlások 16–17. századi párhuzamok tükrében. Századok, 152. (2018) 3. 479–542.  [társszerző: Bollók Ádám]

Koppány népe, hej!: Symigtől Symegig, Koppány duxtól Bulcsu karchaszig. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin. Budapest, 2018. 18–23.

Az utolsó nagy eurázsiai népvándorlás és a 17. századi Európa. In: „Hadak Útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. Szerk.: Forisek, Péter, Szabó, Ádám, Szakács János. Debrecen, 2018. 9-17.

Kende és gyula?: A magyar kettős fejedelemség teóriájától a forrásokig. Századok. 153. (2019) 5. 927-964. [társszerző: Sudár Balázs]