Langó Péter

Langó Péter: Notes on the dating of Byzantine coin finds from 10th century context in the Carpathian Basin

Langó Péter: A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet

Langó Péter: A kora Árpád-kori temetők kutatása

Langó Péter–Türk Attila: Móra nyomában – Előzetes beszámoló a Kiszombor határában 2003-ban végzett honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő feltárásairól

Langó Péter–Türk Attila: Előzetes beszámoló a Szentes környékén 2002-ben végzett honfoglalás kori régészeti lelőhelyek hitelesítő feltárásairól

Langó Péter: Megjegyzések az ún . šestovici- és csornai típusú zablák értékeléséhez

Langó Péter: A Kárpát-medence X–XI. századra keltezett településeinek fém- és eszközleletei

Langó Péter: A Kárpát-medence X. századi lelethorizontjának bulgáriai vonatkozásai, néhány kiemelt példa alapján

Langó Péter: A csúcsban összefutó, belső ívvel és áttört lappal rendelkező, félhold alakú fülbevalók elterjedése és klasszifikációja közép- és kelet-európa 10-11. századi leletanyaga alapján

Langó Péter: Délszlávok Nyitrán? Megjegyzések az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja kapcsán

Langó Péter: Jászok a középkori Pilis megyében

Langó Péter: Ladány, Varsány, Oszlár. Keleti néptöredékek és a korai helynevek kapcsolata

Langó Péter: Archaeological research on the conquering hungarians: a review