A Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványai

Nemzetközi kiadványaink

 

aec 6 2018

Материалы IV Международного Мадьярского симпозиума. Казань‒Болгар, 15‒19 октября 2018 г.
Глав. ред.: Ситдиков, А. Г.
Археология евразийских степей 6.
Казань 2018
ISSN 2587–6112


 

Hazai kiadványaink

 

MŐT Kiadványok sorozat

magyar ostortenet

Sudár Balázs – Szentpéteri József – Petkes Zsolt – M. Lezsák Gabriella – Zsidai Zsuzsanna (szerk.):
Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés.
MTA BTK MŐT Kiadványok 1.
MTA BTK, Budapest, 2014, p. 440.


Avarok pusztái

Anders Alexandra – Balogh Csilla – Türk Attila (szerk.):
Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára.
MTA BTK MŐT Kiadványok 2.
Martin Opitz Kiadó – MTA BTK, Budapest, 2014, p. 690.


nepvandorlas fiatal kutatok

Türk Attila (főszerk.) – Balogh Csilla és Major Balázs (szerk.):
A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája.
Esztergom, 2014. november 4–6.
I–II.

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3. 1–2.
Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3. 1–2.
Budapest‒Esztergom, 2016, p. 872 + 817.


maros torkolat

Türk Attila – Lőrinczy Gábor – Marcsik Antónia:
Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez ‒ Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 4.
MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 4.
Budapest, 2015, p. 486.


komar fullMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5.
Olekszij V. Komar: История и археология древних мадьяр в эпоху миграции ‒ A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei.
Eds.: Türk, Attila ‒ Budai, Dániel. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 11. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5. Budapest 2018.
Budapest, Martin Opitz Kiadó 2018
Nyelv: orosz és magyar
Keménykötés
Terjedelem: 424 oldal, színes és fekete-fehér képekkel
ISBN: 978-963-9987-34-0


orosz konfkotet full uj 0410Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 6.
III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.
Eds.: Türk, A. ‒ Зеленков, A. C. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 12. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 6. Budapest 2018.
Budapest, Martin Opitz Kiadó 2018
Nyelv: orosz, ukrán, magyar nyelvű összefoglalókkal
Keménykötés
Terjedelem: 520 oldal, színes és fekete-fehér képekkel
ISBN 978-963-9987-35-7


hadak utjan fullkorrMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 7.
HADAK ÚTJÁN. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája.
Budapest, 2019. november 15–16.
29th Conference of young scholars on the Migration Period. 
November 15‒16, 2019, Budapest. 
Absztraktkötet
Szerk.: Sudár B. ‒ Türk A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 15.
Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 7. Budapest 2019
Martin Opitz Kiadó
ISBN 978-963-9987-57-9


14. ktetMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8.
Lőrinczy G.: A szegvár-oromdűlői 6–7. századi temető (The cemetery of Szegvár-Oromdűlő from the 6th–7th centuries).
Szerk.: Major B. – Türk A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 14. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8. Budapest 2020.
ISBN 978-963-9987-56-2


14. ktetMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 9.
Иван В. Грудочко: Курганы с «усами» Эпоха поздней древности и раннего средневековья урало-казахстанских степей (IV–VII вв. н. э.) (Kurgans with ’moustache’. The epoch of the late prehistory and Early Middle Ages of the Ural-Kazakhstan steppes [4th–7th AD]).
Ред.: Боталов, С. Г. – Türk, A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 16. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 9. Budapest 2020.
ISBN 978-963-9987-72-2


 

Magyar Őstörténet sorozat

honfoglalok viselete

Sudár Balázs – Petkes Zsolt (szerk.):
A honfoglalók viselete
Magyar Őstörténet 1.
Helikon – MTA BTK MŐT, Budapest, 2014, p. 188.


honfoglalas magyarok

Sudár Balázs (szerk.):
Magyarok a honfoglalás korában
Magyar őstörténet 2.
MTA BTK MŐT–Helikon, Budapest, 2015, p. 200.


honfoglalas fegyver

Petkes Zsolt–Sudár Balázs (szerk.):
Honfoglalók fegyverben
Magyar őstörténet 3.
MTA BTK MŐT–Helikon, Budapest, 2015, p. 198.


honfoglalas megtelepedesPetkes Zsolt–Sudár Balázs (szerk.):
Honfoglalás és megtelepedés
Magyar őstörténet 4.
MTA BTK MŐT–Helikon, Budapest, 2016, p. 173.


honfoglalas hetkoznapok

Petkes Zsolt–Sudár Balázs (szerk.):
Hétköznapok a honfoglalás korában
Magyar őstörténet 5.
MTA BTK MŐT–Helikon, Budapest, 2017, p. 200.


honfoglalas hetkoznapok

Sudár Balázs (szerk.):
A honfoglalók műveltsége
Magyar őstörténet 6.
MTA BTK MŐT–Helikon, Budapest, 2018, p. 208.

ISBN: 9789634790594


 

MŐT Források és tanulmányok sorozat

jurkak Klima László:
Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból.
MTA BTK MŐT Források és tanulmányok 1.
MTA BTK MŐT, Budapest, 2016, p. 471.

Tartalom és bevezetés


dentumoger

Sudár Balázs (szerk.):
Dentumoger I.: Tanulmányok a korai magyar történelemről.
MTA BTK MŐT Források és tanulmányok 2.
MTA BTK, Budapest, 2017, p. 456.

Tartalom


 

A MŐT támogatásával megjelent önálló kiadványok

legujabb eredmenyek

Révész László–Wolf Mária (szerk.):
A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára.
Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3.
SZTE BTK Régészeti Tanszék–MTA BTK MŐT–Martin Opitz Kiadó, Szeged, 2013, p. 886.


telepules tortenet

Somogyvári Ágnes – Szentpéteri József – V. Székely György (szerk.):
Település-történeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya.
Archaeologia Cumanica 3.
Kecskemét, 2014, p. 400.


lingua nostra

Balogh Csilla–Petkes Zsolt–Sudár Balázs (szerk.):
...in nostra lingua Hringe nominant.
Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjára
.
MTA BTK – Kecskeméti Katona József Múzeum,
Budapest–Kecskemét, 2015, p. 346.


csakbereny

László Gyula:
A csákberény-orondpusztai avar kori temető.
Szerk.: Szentpéteri József.
A Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53.
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2017, p. 396.


ugy irhassak borito „ ...ugy irhassak mint volt”. Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére.
Szerk.: Bagi Z. P. Győr–Szeged 2019, 55‒74. ISBN 9789633067017


balogh szentpeteri hatalmi

Hatalmi központok az Avar Kaganátusban
Szerk.: Balogh Csilla – Szentpéteri József – Wicker Erika


oparch 17 bemutatoNevizánszky Gábor – Prohászka Péter
Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere. Szlovákia
ISBN: 978-963-9987-78-4
Budapest, 2020


MŐT-tagok publikációi a saját kiadványokon kívül