Türk Attila

Zu den osteuropäischen und byzantinischen Beziehungen der Funde des 10.-11. Jahrhunderts im Karpatenbecken

The new archaeological research designed for early Hungarian history

A korai magyar történet kutatásának új régészeti programja

Byzantinology−Archaeology−Hungarian Prehistory. The new archaeological results on the Sarkel problem

FINDS RELATED TO THE VRAP–ERSEKE-GROUP FROM THE STARA BULGARIA COLLECTION (VARNA)

11. SZÁZADI TEMETŐRÉSZLET BAKS-KÖZTÁRSASÁG UTCA11. SZÁZADI TEMETŐRÉSZLET BAKS-KÖZTÁRSASÁG UTCA(CSONGRÁD MEGYE) LELŐHELYRŐL.HONFOGLALÁS ÉS KORA ÁRPÁD-KORI SÍROKBAKS HATÁRÁBAN

Возможности и перспективы археологических исследованийВозможности и перспективы археологических исследованийранней истории угров-мадьяров

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КОЖЕВЕННОГО ДЕЛААРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КОЖЕВЕННОГО ДЕЛАВ ПЕРИОД ВЕНГЕРСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ (Х в.)

Восточные корни древневенгерскойВосточные корни древневенгерскойкультуры X в. и средневековая археологияВосточной Европы

АМУЛЕТЫ-ТОПОРИКИ В МАТЕРИАЛЕ КАРПАТСКОГО БАССЕЙНА XI–XIII ВЕКОВ:АМУЛЕТЫ-ТОПОРИКИ В МАТЕРИАЛЕ КАРПАТСКОГО БАССЕЙНА XI–XIII ВЕКОВ:АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ О СВЯЗЯХ ВЕНГРИИ С РУСЬЮ ВО ВРЕМЯРАННЕГО ПЕРИОДА ДИНАСТИИ АРПАДОВ

A honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere

A karancslapujtői honfoglalás kori öv ésA karancslapujtői honfoglalás kori öv ésmordvinföldi „hasonmása”.a karancslapujtői típusú övveretek kelet-európaielterjedése

A korai magyar történelem régészeti kutatása napjainkbanA korai magyar történelem régészeti kutatása napjainkban. Perspektívák és teendők

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE FOR LEATHERWORKINGARCHAEOLOGICAL EVIDENCE FOR LEATHERWORKINGIN THE HUNGARIAN CONQUEST PERIOD(SÁRBOGÁRD-TRINGER-TANYA, GRAVE 33)

Eastern genetic connections of two nomadic populationsEastern genetic connections of two nomadic populationsin the early medieval Carpathian Basin

BALTA ALAKÚ AMULETTEK A KÁRPÁT-MEDENCE 11–12.BALTA ALAKÚ AMULETTEK A KÁRPÁT-MEDENCE 11–12.SZÁZADI HAGYATÉKÁBAN. RÉGÉSZETI MEGFIGYELÉSEKA MINIATÜRIZÁLT TÁRGYAKRÓL, VALAMINT A KORAÁRPÁD-KORI RUSZ–MAGYAR KAPCSOLATOK KÉRDÉSÉRŐL

Balta alakú amulettek

Chronology of Uelgi burial ground radioc

Die Umstrukturierung der Herrschaftsverhältnisse an derDie Umstrukturierung der Herrschaftsverhältnisse an derMarosmündung zu Beginn des 10. Jahrhunderts anhandder archäologischen Quellen

Genetic investigation of archeological sites in Russia that can be associated with early Hungarians

Hadak útján

Hatalomváltás a Maros-torkolat nyugati oldalánHatalomváltás a Maros-torkolat nyugati oldalána 9–10. századi településtörténet tükrében

III-Й МЕЖДУНАРOДНЫЙIII-Й МЕЖДУНАРOДНЫЙМАДЬЯРСКИЙ СИМПОЗИУМ

MATERNAL GENETIC COMPOSITION OF EARLY MEDIEVALMATERNAL GENETIC COMPOSITION OF EARLY MEDIEVAL(6TH-10TH CENTURY AD) POPULATIONS LIVED IN THE CIS- ANDTRANS-URAL AND VOLGA-KAMA REGIONS

NEW DATA TO THE RESEARCH ON 10TH CENTURY TEXTILES FROM THE HUNGARIAN CONQUEST PERIOD CEMETERY AT DERECSKE–NAGYMEZŐ-DŰLŐ

RÉGÉSZETI ADATOK A HONFOGLALÁS KORI SÍROKBAN FELTÁRT LÓMARADVÁNYOK KLASSZIFIKÁCIÓJÁHOZ

RÉGÉSZETI ADATOK ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EREDMÉNYEKRÉGÉSZETI ADATOK ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EREDMÉNYEKA MAROS-TORKOLAT NYUGATI OLDALÁNAK 10. SZÁZADITÖRTÉNETÉHEZ

Towards a classification of grave types andTowards a classification of grave types andburial rites in the 10th–11th century CarpathiaNBasin – Some remarks and observations

Typology of the archaeological textile

ÚJABB 10. SZÁZADI SÍROK A MAROS-TORKOLATÚJABB 10. SZÁZADI SÍROK A MAROS-TORKOLATDUNA–TISZA KÖZI OLDALÁRÓL

ÚJABB ADATOK A 10. SZÁZADI TEXTILLELETEK KUTATÁSÁHOZÚJABB ADATOK A 10. SZÁZADI TEXTILLELETEK KUTATÁSÁHOZ. Honfoglalás kori temető Derecske–Nagymező-dűlő lelőhelyről

ÚJABB ADATOK A HONFOGLALÁS KORI TARSOLYOK ÉS TŰZKÉSZSÉGEKÚJABB ADATOK A HONFOGLALÁS KORI TARSOLYOK ÉS TŰZKÉSZSÉGEKKLASSZIFIKÁCIÓJÁHOZ VOLGA–KÁMA-VIDÉKI ANALÓGIÁIK FÉNYÉBEN

ÚJABB RÉGÉSZETI ADATOK A HONFOGLALÁS KORIÚJABB RÉGÉSZETI ADATOK A HONFOGLALÁS KORI BŐRMŰVESSÉGHEZ (SÁRBOGÁRD-TRINGER TANYA 33. SÍR)

Y-chromosomal connectionY-chromosomal connectionbetween Hungarians andgeographically distant populationsof the Ural Mountain region andWest Siberia